Hizmet Alanlarımız

Çalışmamızın temelini her müşteriye özel hizmet vermek oluşturmaktadır. İster sektörün devi olsun, ister küçük veya orta ölçekli şirket olsun, ister komple veya kısmi çözümler olsun. Talep ve ihtiyaçlarınıza göre hizmet vermeye hazırız.

Siz bir taraftan ağırlığınızı ana işinize, mal alımı ve satımına verirken diğer taraftan biz Supply Chain Management anlayışıyla üretici ve alıcı arasındaki bir bütün lojistik zincirini organize ediyoruz.

Her müşterinin ihtiyacına uygun çözümü sunmak lojistik hizmet üreticisi için elbetteki kolay bir görev değildir.

Özellikle de birbirinden farklı lojistik çözüm ve hizmet talep eden çok farklı sektörlerden oluşan müşterilerin olması işi daha da zorlaştırmaktadır.

Biz bu durumu bir sorun olarak görmüyoruz. Çünkü, farklı modüllerden oluşan, ihtiyaç oranında birbirini tamamlayan hizmet spektrumuna sahibiz. Böylelikle her görevi müşterimizin en üst derecede memnuniyetini alacak şekilde yerine getirmekteyiz.


Kısaca Hizmetlerimiz:


Depolama Lojistiği
Dağıtım Lojistiği
Taşıma Lojistiği
Gümrükleme